Snow Software posisjonert som leder

I Gartner Magic Quadrant for Software Asset Management Tools 2018¹

Get in touch with us

Snow Software ble utnevnt til leder i Magic Quadrant, posisjonert lengst til høyre for fullstendighet i sin visjon og høyest for gjennomføringsevne.

Magic Quadrant vurderer seks leverandører for å hjelpe deg å finne den som egner seg best for din organisasjons behov og leverer større verdi til bedriften.

Hvis du vil ha mer informasjon om Gartners Magic Quadrant for Software Asset Management Tools 2018, kan du lese hele rapporten uten ekstra kostnader.

Magic Quadrant for Software Asset Management 2018.JPG

Gartner anbefaler ingen leverandører, produkter eller tjenester som inngår i deres forskningspublikasjoner, og anbefaler ikke teknologibrukere å velge bare de leverandørene med de høyeste rangeringene eller andre plasseringer. Gartners forskningspublikasjoner består av Gartners forskningsorganisasjons meninger og må ikke anses som påstander om fakta. Gartner frasier seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, angående denne forskningen, inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.

1Gartner, «Magic Quadrant for Software Asset Management Tools» av Roger Williams, April Adams, Matt Corsi, 16. april 2018.

Denne grafikken ble publisert av Gartner, Inc. som en del av et større forskningsdokument, og må vurderes i sammenheng med hele dokumentet. Gartner-dokumentet er tilgjengelig på forespørsel fra Snow Software.

GRATIS RAPPORT

Share with your network